Collegesite groen en zichtassen

Groen en zichtassen

Tussen de gebouwen voorziet het projectvoorstel ruimte om te wandelen, te verblijven, te passeren,…  Het ontwerp gaat uit van een praktisch ingerichte ruimte met voldoende plaats voor groen.  Op vraag van de stad integreert het ontwerpvoorstel een aantal zichtassen die het gebied structureren. 

Groen

14,5% van de site krijgt in het projectvoorstel een duurzame, biodiverse en onderhoudsvriendelijk groene aanleg.  Dat wordt bereikt door:

1.

Een uitbreiding van het stadspark tot aan het parkgebouw en via groene vingers tot aan de wandelboulevard.

2.

Een centrale wandelboulevard voor wandelaars en fietsers, voorzien van de nodige groenelementen.

3.

Een kwalitatieve en rustige groene binnentuin die aansluit op het park, de Kortrijkstraat en de wandelboulevard.

4.

Groene en collectieve daktuinen, exclusief voor de bewoners van de appartementen. 

5.

De Patersdreef en kloostertuin worden een kwalitatieve, stedelijke plek die aansluiting vindt met het verleden en tegelijk inpikt op de nieuwe wandelboulevard.

Groen

Zichtassen

Bij de opmaak van het voorstel is rekening gehouden met de grootte van de niet bebouwde ruimtes, de onderlinge afstanden tussen de gebouwen, de opgelegde maximale bouwhoogtes en de door de stad opgelegde richtlijnen voor de zichtassen.
De afstanden tussen de bouwblokken zijn bedacht in relatie met de omgeving. Daardoor worden belangrijke zichtassen mooi bewaard.

1.

Het zicht vanuit Patersdreef op het bestaande park.

2.

De beleving van het park en “Mulle de Terschueren” vanop de wandelboulevard.

3.

De beleving van het Minderbroedersklooster van centraal op de wandelboulevard.

4.

Het vrije zicht vanuit het bestaande park op Minderbroedersklooster.

5.

De statige kopgevel van het Groot College, nu verscholen langs de doorsteek van de Kortrijkstraat naar de achterliggende parking, wordt volledig zichtbaar en krijgt daardoor een prominente rol in het ontwerp.

De collegesite zichtassen

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief