Het projectgebied

Het projectgebied

De site is gelegen op 250m van de markt, heeft een oppervlakte van ca. 1,9 hectare en verbindt de Patersdreef met de Kortrijkstraat, de Ieperstraat en het stadspark.  Omdat de site zo centraal in het stadscentrum gelegen is, is een ontwikkeling op maat van de omgeving noodzakelijk: een goede integratie in de omgeving en een aangepast programma moeten verzekeren dat de toekomstige ontwikkeling blijvend bijdraagt aan een sterk Tielt.    
 

Geschiedenis

Het stadscentrum van Tielt wordt van oudsher gekenmerkt door een historisch weefsel waarin grote gebouwensembles zoals het Minderbroedersklooster, het College, de Gemeenteschool, het Wezenhuis en het Stadhuis liggen. In en om het bouwblok tussen de Kortrijkstraat en de Ieperstraat vind je een aantal van deze historische gebouwen.
 

 

1. Patersdreef, Minderbroederskerk & klooster

Het klooster en de kerk van de Minderbroeders met de Patersdreef zijn beschermd als monument en momenteel in gebruik als administratief- en vormingscentrum van de Katholieke Charismatische Vernieuwing.

2. Huis Mulle de Terscheuren

Huis Mulle de Terschueren is een imposant laat-classicistisch herenhuis dat beschermd is als monument.  De tuin met het aangrenzende park vormen een bekend stadsgezicht en zijn net als de omgeving van de Minderbroederskerk beschermd.

3. Gevelzichten Kortrijkstraat Groot College

De gevels van het Groot College zijn gebouwd in een laat-classicistische (1866) en traditionele stijl (1905).

4. Het middeleeuws stratenpatroon

De Kortrijkstraat is één van de oudste straten van Tielt.  Samen met andere historische straten vormt ze al eeuwen de basis van het concentrische stadsplan van Tielt.  Van aan de historische straten vormden stegen met poorttoegangen en dreven de nodige verbindingen doorheen en tot in de bouwblokken. 

5. Het gedenkteken voor militaire en burgerslachtoffers (1921)

Oorspronkelijk gebouwd op een andere locatie, staat het monument sinds 1929 aan de Kortrijkstraat, ter hoogte van het huidige Vijverhof.

Het Projectgebied Geschiedenis

De onmiddellijke omgeving

Vandaag biedt de site al plaats aan een aantal belangrijke stadsfuncties die mee de leefbaarheid van de historische kern van de stad versterken. 

1.

Stadspark.

2.

De Minderbroedersparking, inclusief de uitbreiding op de collegesite en de parking op de site Beukenhove.

3.

De scholen in de nabije omgeving.

4.

De historisch waardevolle gebouwen zoals het Minderbroedersklooster, het huis Mulle de Terschueren en de collegegebouwen.

5.

OCMW dienstencentrum Vijverhof.

De Onmiddellijke Omgeving

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief