Collegesite Knelpunten en Potenties

Knelpunten en potenties

Helaas kampt de site ook met een aantal uitdagingen.  Zo bestaan de diverse functies vandaag vooral naast elkaar en zijn ze onvoldoende op elkaar afgestemd.  Door de grootte van het bouwblok tussen de Kortrijkstraat en de Ieperstraat mist de site vandaag een duidelijk beeld en is de kwaliteit ervan gering.  Niettegenstaande de knelpunten beschikt de site over een heel aantal potenties. 

Knelpunten

1.

Het in- en uitrijden van de Minderbroedersparking gebeurt vandaag vooral via de Patersdreef. De Patersdreef is echter beschermd en heeft daarom meer betekenis dan het fungeren als in- en uitrit van de parking. 

2.

Vandaag loopt de verbinding van de projectsite met de Kortrijkstraat via de smalle doorsteek aan de gevel van het Groot College.  De doorsteek is te smal om echt functioneel te zijn en zorgt ervoor dat de kopgevel van het Groot College niet ten volle tot zijn recht komt. 

3.

De parking op het Minderbroedersplein is ingericht als een louter functionele stadsparking. De uitbreiding ervan op de site van het Sint-Jozefscollege is ingericht als een tijdelijke parking. Hierdoor worden de mogelijkheden van deze centrale open ruimte onvoldoende benut.

4.

De stad Tielt heeft een sterk handelscentrum, maar de winkeloppervlaktes in het historisch stadscentrum en de Kortrijkstraat zijn veeleer klein en het kernwinkelgebied is een langwerpige straat in plaats van een circuit waardoor rondflaneren tussen winkels moeilijk is.  Bovendien onderbreken de gevels van het Sint-Jozefscollege het winkelgebeuren.

5.

Aan de rand van het gebied wordt het beeld grotendeels bepaald door de achterkanten van gebouwen.

6.

De grens van het projectgebied met het stadspark is dicht begroeid met groen. Hierdoor is de functionele verbinding met het stadspark minimaal en de visuele verbinding nagenoeg onbestaande.

Knelpunten en potenties

1.

De projectzone ligt op een steenworp van de historische stadskern van Tielt.

2.

Het stadspark van Tielt is één van de belangrijkste en aantrekkelijkste groene ruimtes van het centrum.  Het projectgebied grenst aan dit park. 

3.

Het projectgebied raakt op diverse plaatsen aan markante, historische gebouwen die een belangrijke culturele waarde hebben en getuigen van de rijke geschiedenis van de stad.

4.

Op de plaats van het leegstaande schoolgebouw in de Ieperstraat kan een extra toegang voor voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer gecreëerd worden, wat de mobiliteit op en rond de projectzone sterk ten goede zal komen.

5.

Vanop meerdere plaatsen uit de rand van de site kan je toegang krijgen tot het binnengebied. Daardoor wordt de site gemakkelijk doorkruisbaar.

De Collegesite Potenties

Schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief